Welcome

眼科

眼科醫學院前院長預計

肺炎會有第二第三波來臨 成日流眼淚原來係唔夠快

 

香港眼科醫學院前院長 #周伯展 醫生 Part 1

 

視覺扭曲關黃斑前膜事

護眼記得B+B4X20

 

香港眼科醫學院前院長 #周伯展 醫生 Part 2